ICT IN LANDELIJKE GEMEENTESCHOLEN IN EKONA

 

 

Sinds zijn oprichting, is CEMREST actief begaan met projecten voor de verdere
ontwikkeling van talenten en het wegwerken van de armoede in Kameroen. Vorig
jaar is CEMREST met fondsen van 4de pijlersubsidie en de gemeente Heist Op Den
Berg, erin geslaagd opleiding en ICT aan kansarme kinderen in het Ekonagebied
in het zuidwesten van Kameroen te geven. Dankzij meer dan 50
tweedehandscomputers en laptops geschonken door de Sancta Marie School te Leuven, is CEMREST erin geslaagd meer dan 300 schoolkinderen en 11 leraren van 6
scholen in Ekona verder te helpen.


Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top